Skip to main content

E-læring

Brannsikkerhet for boligselskap

Systematisk brannforebyggende arbeid
Evakueringsøvelser

Brannvern er en avgjørende del av vår daglige sikkerhet, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlig område. Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom.

Krav og ansvarsforhold knyttet til brannvern er sterkt forankret i gjeldende lovverk. I borettslag og sameier er det styret som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Det forebyggende arbeidet er spesielt viktig i leilighetsbygg, da en brann kan spre seg raskt mellom enhetene og forårsake stor skade.

 • Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende fysiske krav knyttet til brannvern i boligselskap. I tillegg gjennomgås styrets ansvar i det systematiske brannforebyggende arbeidet. Kurset er praktisk rettet og inneholder konkrete verktøy og maler for risikokartlegging, tiltaksplan og oppfølgning.

  Kurset tar også for seg viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt ha nødvendig kunnskap og verktøy for å utføre systematisk brannforebygging.

 • Kurset passer for sameie-/ borettslagstyre, vaktmestere, driftspersonell, teknisk-/sikkerhetsansatte, eiendomsforvaltere, beboere – og andre personer med ansvar for brannsikkerhet i leilighetsbygg.

 • Introduksjon til brannvern
  • Hva er forebyggende brannvern og hvorfor er det så viktig?
  • Gjeldende krav
  Brannteori
  • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
  • Forutsetningene for brann
  Brannutvikling og brannårsaker
  • Vanlige brannårsaker
  • Hvordan utvikler brann seg og hva kan gjøres for å forhindre spredning?
  • Branneksempler fra virkeligheten
  Brannutvikling og brannårsaker
  • Krav og ansvar
  • Styrets ansvar
  • Forebyggende plikter
  Brannsikkerhet
  • Lovpålagt opplæring
  • Krav til bygg og boenhet
  • Branneksempler fra virkeligheten
  Praktisk HMS-arbeid
  • Systematisk sikkerhetsarbeid
  • Verktøy og maler
  Hva skal du gjøre når det brenner?
  • Redde-varsle-slokke
  • Slokkemetoder
  • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
  • Reaksjoner på opplevd fare
  Oppsummering og eksamen
 • Kurset består av 6 Moduler. Etter hver modul er det noen spørsmål du må besvare. Til slutt i kurset, vil du komme til eksamen. Eksamen består av 6 spørsmål. For å bestå kurset, må du svare riktig på 80% av alle spørsmålene – både spørsmålene etter hver modul og spørsmålene i eksamen. Du vil ha tre forsøk per spørsmål.

  Kursbevis

  Når du har bestått kurset, vil du kunne laste ned kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs. Du kan hvor som helst i kurset ta en pause og starte opp igjen når det passer for deg.

  Varighet

  Kurset tar ca. 1t og 15min minutter å gjennomføre. 

TA UTGANGSPUNKT I VÅRE STANDARDKURS, MEN GJØR ØNSKEDE TILPASNINGER

SKREDDERSYDDE KURS

I samarbeid med kunde setter vi sammen skreddersydde kurs. Kursene deles til alle ansatte med få tastetrykk.

Sanntid-rapportering sørger for oversikt, kontroll og dokumentasjon over ansattes gjennomførte kurs.