Skip to main content

E-læring
Grunnleggende brannopplæring

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor
Evakueringsøvelser

Alle arbeidsplasser er underlagt en rekke krav knyttet til brannvern. Vårt grunnleggende kurs i brannvern, sørger for dokumentert opplæring av hele organisasjonen.

E-læring er en engasjerende og effektiv form for opplæring. Hold organisasjonen oppdatert og spar samtidig ressurser. Samme kurs kan deles uendelig mange ganger og sikrer konsistent opplæring. Rapportering i sanntid og kursbevis sørger for nødvendig dokumentasjon.

 • Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende krav knyttet til brannvern. Både krav til arbeidsplassen og den ansattes plikter blir gjennomgått. I tillegg gjennomgås viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon.

 • Alle arbeidsplasser er underlagt en rekke krav knyttet til brannvern. Det er blant annet krav om varsling, brannslukking, rømningsveier og opplæring innen brannvern. Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser. Dette e-læringskurset sørger for grunnleggende opplæring innen brannvern.

  Dette e-læringskurset kan også tilpasses den enkelte virksomhet. I samarbeid med kunde tilpasser vi kurset med innhold og visuell profil slik at alle interne rutiner blir inkludert.

 • Introduksjon til brannvern
   • Hva er forebyggende brannvern og hvorfor er det så viktig?
   • Gjeldende krav
  Brannteori
   • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
   • Forutsetningene for brann
  Brannutvikling og brannårsaker
   • Vanlige brannåraker
   • Hvordan utvikler brann seg og hva kan gjøres for å forhindre spredning?
   • Branneksempler fra virkeligheten
  Branninstruks, øvelse og opplæring
   • Lovpålagt opplæring og trening
   • Krav til bygg
   • Krav til enkeltansatt
  Hva skal du gjøre når det brenner?
   • Redde-varsle-slukke
   • Slokkemetoder
   • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
   • Reaksjoner på opplevd fare
  Oppsummering og eksamen
 • Kurset består av 6 Moduler. Etter hver modul er det noen spørsmål du må besvare. Til slutt i kurset, vil du komme til eksamen. Eksamen består av 6 spørsmål. For å bestå kurset, må du svare riktig på 80% av alle spørsmålene – både spørsmålene etter hver modul og spørsmålene i eksamen. Du vil ha tre forsøk per spørsmål.

  Kursbevis

  Når du har bestått kurset, vil du kunne laste ned kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs. Du kan hvor som helst i kurset ta en pause og starte opp igjen når det passer for deg.

  Varighet

  Kurset tar ca. 1t og 15min minutter å gjennomføre. 

SKREDDERSYDDE KURS

Få e-læringskurs tilpasset til nettopp din virksomhet. Vi inkluderer logo, visuell profil, bilder og innhold. Kursene sikrer konsistent opplæring og rapporteringsløsningen sørger for nødvendig dokumentasjon.