Skip to main content

Slokkeøvelser 

Praktiske slokkeøvelser, godkjent som varme arbeider slokkekurs

Er du forberedt, og har du kunnskap på å slokke et branntilløp på din arbeidsplass eller hjemme?

Slokkekurs:Et slokkekurs er utformet for å lære deltakerne hvordan de skal håndtere brannsituasjoner og bruke brannslokkingsutstyr trygt og effektivt. Innholdet i et slokkekurs kan variere avhengig av kursets varighet og formål. Godkjent som varme arbeider slokkekurs.🧯

.

Founder & Personal Trainer
 • Deltagere skal beherske grunnleggende ferdigheter i slokking av små branntilløp som kan oppstå . Disse ferdighetene skal utøveren oppnå ved å:

  • kjenne til ulike metoder for slokking og slukkeutstyr
  • kjenne til rutiner og opptreden ved oppstått brann
  • øve på praktisk slokking.
  • Deltakerne får muligheten til å praktisere slokking av kontrollerte branner under tilsyn av en instruktør.
  • Fokus på å utvikle praktiske ferdigheter og bygge tillit.

 • Kurset passer for:

  Ansatte innen barnehage, skole, helseinstitusjoner, bo og behandlingshjem, kontor, industri, sjåfører etc

  Praktisk slukkeøvelse varme arbeider:

  For de som har gjennomført e-læringkurs og trenger praktisk slukkeøvelse. Etter norsk brannvernforening sin norm

 • hbv-365 kommer  ut til dere for en praktisk øvelse. Alle deltagere skal slukke minst 2 ganger.

  Pris på forespørsel. Avhengig av antall deltager, sted/lokasjon etc.