Skip to main content

Brannopplæring for ansatte på sykehjem og institusjonsboliger

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor
 • 1 t, 15 min

 • 6 moduler

 • kr. 1 490,-

Boliginstitusjoner tilhører den høyeste risikoklassen når det gjelder brannsikkerhet

Brannsikkerhet skal være en naturlig del av det daglige arbeidet, på samme måte som medisinsk pleie og servering av mat. Særlig i pleieinstitusjoner, der beboerne ofte har begrenset evne til å håndtere nødsituasjoner selv, er det kritisk å implementere både tekniske tiltak, gjennomarbeidede rutiner og tydelig ansvarsfordeling.

Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom. Det handler om sikkerheten til alle som bor og jobber på sykehjemmet eller institusjonen.

FORMÅL

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon. Kurset er praktisk rettet med konkrete eksempler og illustrative bilder.

MÅLGRUPPPE

Kurset passer alle ansatte og ledere på sykehjem og andre institusjonsboliger.

Introduksjon til brannvern
 • Intensjonen til forebyggende brannvern
 • Den viktigste brannforebyggeren
Plikter og ansvar
 • Ansvarsforhold
 • Lover og forskrifter
Brannteori
 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
Brannutvikling og brannårsaker
 • Vanlige brannårsaker
 • Brannspredning
 • Brannceller og evakuering
 • Branneksempler fra virkeligheten
Branninstruks, øvelse og opplæring
 • Lovpålagt opplæring og trening
 • Branninstruks, rømningsveier og møteplass
 • Den enkeltes ansvar
Hva skal du gjøre når det brenner?
 • Redde-varsle-slokke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
 • Reaksjoner på opplevd fare
Brannårsaker
 • Vanligste brannårsaker boligselskap
 • Branneksempler fra virkeligheten
E-læring levert i samarbeid med Consulting West

Kom i gang

E-læringskurset er utviklet i samarbeid med Consulting West.
Klikk her for nettbutikk.

DOKUMENTERT KOMPETANSE
Når du har bestått kurset, vil du kunne laste ned kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs.

VARIGHET: Ca 1t og 15 min
Du kan hvor som helst i kurset ta en pause og starte opp igjen når det passer for deg.

SKREDDERSYDDE KURS

TA UTGANGSPUNKT I VÅRE STANDARDKURS, MEN GJØR ØNSKEDE TILPASNINGER

Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder m.m.)?

Kurset tilpasses nøyaktig etter deres behov og ønsker. Med skreddersydd innhold, inkludert logo og visuelle profil, blir kurset en integrert del av deres interne opplæringsprogram. De ansatte får akkurat den informasjonen som er relevant og viktig for deres arbeidsområde.

Rapporteringsløsning sørger for dokumentert opplæring, samt oversikt over gjennomførte kurs per ansatt, og når det er på tide med retrening.

 • Konsistent innhold

  Man er sikret at alle mottakere får den samme opplæringen

 • Skalerbart

  Antall kursdeltagere kan skaleres opp uavhengig av tilgang på kursholdere eller interne ressurser

 • Sporbart

  Dokumentert opplæring av ansatte

 • Tidseffektivt

  Spar interne og eksterne ressurser

 • Fleksibelt

  Deltager bestemmer selv hvor og når kurset tas – tilrettelagt for enkeltansatt og  arbeidshverdagen

 • Kostnadseffektivt

  Utviklet kurs kan deles uendelig mange ganger uten å belaste interne ressurser