Skip to main content

BRANNSIKKERHET FOR BOLIGSELSKAP

Systematisk brannforebyggende arbeid
 • 1 t, 15 min

 • 9 moduler

 • kr. 2 990,-

Evakueringsøvelser

Brannvern er en avgjørende del av vår daglige sikkerhet, enten det er hjemme, på arbeidsplassen eller i offentlig område. Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom.

Krav og ansvarsforhold knyttet til brannvern er sterkt forankret i gjeldende lovverk. I borettslag og sameier er det styret som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Det forebyggende arbeidet er spesielt viktig i leilighetsbygg, da en brann kan spre seg raskt mellom enhetene og forårsake stor skade.

FORMÅL

Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende fysiske krav knyttet til brannvern i boligselskap. I tillegg gjennomgås styrets ansvar i det systematiske brannforebyggende arbeidet. Kurset er praktisk rettet og inneholder konkrete verktøy og maler for risikokartlegging, tiltaksplan og oppfølgning. Kurset tar også for seg viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt ha nødvendig kunnskap og verktøy for å utføre systematisk brannforebygging.

MÅLGRUPPPE

Kurset passer for sameie-/ borettslagstyre, vaktmestere, driftspersonell, teknisk-/sikkerhetsansatte, eiendomsforvaltere, beboere – og andre personer med ansvar for brannsikkerhet i leilighetsbygg.

KOM RASKT I GANG MED ARBEIDET

MALER INKLUDERT

Kurset inneholder praktiske maler klare til bruk i det systematiske sikkerhetsarbeidet, samt nyttig informasjonsmateriell til distribuering eller oppslag.

 • Brannverninstruks
 • HMS-plan
 • Risikokartlegging
 • Avviksbehandling
 • Tiltaksplan
 • Årshjul/ sjekkliste brann

KURSINNHOLD

Introduksjon til brannvern
 • Intensjonen for forebyggende brannvern
 • Solidarisk ansvar
Brannteori
 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
Brannutvikling
 • Brannforløpets faser
 • Brannspredning
 • Røykspredning
Styrets ansvar
 • Ansvarsforhold
 • Systematisk forbedringsarbeid
 • Gjeldende regelverk
 • Systematisk brannforebygging
Brannsikkerhet
 • Lovpålagt opplæring
 • Krav til bygg og boenhet
 • Krav til beboere
Hva skal du gjøre når det brenner?
 • Redde-varsle-slokke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
Systematisk sikkerhetsarbeid
 • Systematisk forbedringsarbeid i praksis
 • HMS-arbeidets fire trinn
Verktøykassa

Nedlastbare maler og informasjonsskriv

 • HMS-plan
 • Risikokartlegging
 • Avviksbehandling
 • Tiltaksplan
 • Årshjul/ sjekkliste brann
E-læring levert i samarbeid med Consulting West

Kom i gang

E-læringskurset er utviklet i samarbeid med Consulting West.
Klikk her for nettbutikk.

DOKUMENTERT KOMPETANSE
Når du har bestått kurset, vil du kunne laste ned kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs.

VARIGHET: Ca 1t og 15 min
Du kan hvor som helst i kurset ta en pause og starte opp igjen når det passer for deg.

SKREDDERSYDDE KURS

TA UTGANGSPUNKT I VÅRE STANDARDKURS, MEN GJØR ØNSKEDE TILPASNINGER

Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder m.m.)?

Kurset tilpasses nøyaktig etter deres behov og ønsker. Med skreddersydd innhold, inkludert logo og visuelle profil, blir kurset en integrert del av deres interne opplæringsprogram. De ansatte får akkurat den informasjonen som er relevant og viktig for deres arbeidsområde.

Rapporteringsløsning sørger for dokumentert opplæring, samt oversikt over gjennomførte kurs per ansatt, og når det er på tide med retrening.