Skip to main content

Brannsikkerhet begynner med kunnskap

Brannvern er en avgjørende del av vår
daglige sikkerhet, enten det er hjemme, på
arbeidsplassen eller i det offentlige området.
Å forstå viktigheten av brannforebygging er
en investering i sikkerhet og som kan redde
liv, materielle verdier, miljø, eiendom, og
arbeidsplasser.

Kunnskap om brannsikkerhet, nødprosedyrer og riktig håndtering av brannsituasjoner er avgjørende for å sikre at en brannøvelse blir utført effektivt og sikkert.

Ta kontakt så kan vi bistå og legge til rette for et godt brannkurs og en god brannøvelse tilpasset deres behov.

Jan Magne Helgesen

Hvem er Helgesen brannvern-365

Jeg, Jan Magne Helgesen, har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Min stilling i dag er brigadesjef.  Jeg  er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder. Tilleggsutdannelse innen operativ psykologi har jeg fra universitet Bergen, og sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse fra høyskolen innlandet. Jeg har også undervist ved Norges brannskole.

Nå har jeg startet et enkeltperson foretak innen brannundervisning.  Motviet for å undervise er å kunne dele den erfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom et langt yrkesaktivt liv, slik at brann og skader kan unngås.

Til daglig finner du meg i Lier vest for Oslo. 


Kunder

Contact Us

Brannopplæring som nettkurs

Kostnadseffektivt, ressursbesparende og bærekraftig

Opplæring uten berammet overtid. Med e-læring er det ikke nødvendig å kalle inn vikarer når egne ansatte deltar på fysisk kursdag.

Bestem selv tidspunkt for gjennomføring. E-læring sørger for enklere onboarding av nyansatte og vedlikehold av kompetanse.