Skip to main content

Brannsikkerhet begynner med kunnskap

Kunnskap om brannsikkerhet, nødprosedyrer og riktig håndtering av brannsituasjoner er avgjørende for å sikre at en brannøvelse blir utført effektivt og sikkert.

Trenger dere en brannøvelse eller et brannkurs og er usikker på hvordan det kan gjennomføres?

Hbv-365 kan hjelpe dere!

Jan Magne Helgesen

Hvem er Helgesen brannvern-365

Jeg, Jan Magne Helgesen, har jobbet operativt i brannvesen i mer enn 30 år, og har hatt flere roller innad i brannvesenet. Min stilling i dag er brigadesjef.  Jeg  er utdannet brannkonstabel og utrykningsleder. Tilleggsutdannelse innen operativ psykologi har jeg fra universitet Bergen, og sikkerhetsstyring, beredskap og ledelse fra høyskolen innlandet. Jeg har også undervist ved Norges brannskole.

Nå har jeg startet et enkeltperson foretak innen brannundervisning.  Motviet for å undervise er å kunne dele den erfaringen jeg har opparbeidet meg gjennom et langt yrkesaktivt liv, slik at brann og skader kan unngås.

Til daglig finner du meg i Lier vest for Oslo.