Skip to main content

Evakueringsøvelser

Anmeldte eller uanmeldte

HBV-365 holder uanmeldte og anmeldte evakuerings øvelser tilrettelagt din bedrift. Det utarbeides en dokumentasjon i etterkant til deres branndokumentasjon.

Evakueringsøvelser
 • For at din virksomhet skal bli kjent med hvordan evakuere bygget på en trygg og sikker måte

  Evakueringsøvelse er utformet for å forberede mennesker på å forlate et område sikkert og effektivt i tilfelle en nødsituasjon som brann. Innholdet i en evakueringsøvelse vil variere avhengig av stedet, målet med øvelsen og de spesifikke utfordringene som kan oppstå. Noen punkter kan være. Kartlegging av evakueringsruter, varslingsprosedyrer, rollefordeling og ansvar, samlingspunkt og registrering.
  – Plan for øvelsen
  – Målsetninger med øvelsen
  – Gjennomføring av øvelsen– Evaluering
  – Skriftlig oppsummering av øvelsen til deres branndokumentasjon 

 • Skoler, kontor, behandlingshjem, pleiehjem, institusjoner, boligsameier. 

 • Ta kontakt for planlegging av øvelser. Øvelsen kan gjennomføres med eller uten røyk.

  Pris på forespørsel