Skip to main content

Grunnleggende brannopplæring

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor

Evakueringsøvelser

Dekker gjeldende HMS-krav om systematisk opplæring

Alle arbeidsplasser er underlagt en rekke krav knyttet til brannvern. Ansatte skal ha god kjennskap til blant annet rømningsveier og eventuelle risikoområder knyttet til egen arbeidsplass. Det skal være klare rutiner for hva man skal gjøre ved en eventuell brann.

Det er lovpålagt at ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser.

FORMÅL

Kurset gir grunnleggende kunnskap om gjeldende krav knyttet til brannvern. Både krav til arbeidsplassen og den ansattes plikter blir gjennomgått.

I tillegg gjennomgås viktig brannteori og de vanligste brannårsakene. Etter gjennomført kurs vil deltageren ha kunnskap om brannforebyggende arbeid, hvordan man kan forhindre brannspredning, samt hva man skal gjøre om man havner i en brannsituasjon.

MÅLGRUPPPE

For alle virksomheter som tar brannvern på alvor.

Kursinnhold

Introduksjon til brannvern
 • Hva er forebyggende brannvern og hvorfor er det så viktig?
 • Gjeldende krav
Brannteori
 • Brannsikkerhet begynner med kunnskap
 • Forutsetningene for brann
Brannutvikling og brannårsaker
 • Vanlige brannårsaker
 • Hvordan utvikler brann seg og hva kan gjøres for å forhindre spredning?
 • Branneksempler fra virkeligheten
Branninstruks, øvelse og opplæring
 • Lovpålagt opplæring og trening
 • Branninstruks, rømningsveier og møteplass
 • Den enkeltes ansvar
Hva skal du gjøre når det brenner?
 • Redde-varsle-slukke
 • Slokkemetoder
 • Brannskader og grunnleggende førstehjelp
 • Reaksjoner på opplevd fare
E-læring levert i samarbeid med Consulting West

Kom i gang

E-læringskurset er utviklet i samarbeid med Consulting West.
Klikk her for nettbutikk.

DOKUMENTERT KOMPETANSE
Når du har bestått kurset, vil du kunne laste ned kursbevis som dokumentasjon for gjennomført kurs.

VARIGHET: Ca 1t og 15 min
Du kan hvor som helst i kurset ta en pause og starte opp igjen når det passer for deg.

SKREDDERSYDDE KURS

TA UTGANGSPUNKT I VÅRE STANDARDKURS, MEN GJØR ØNSKEDE TILPASNINGER

Hva med kurs i brannvern – kvalitetssikret av oss – med tilpasset innhold (møteplass, rømningsvei, risikoområder m.m.)?

Kurset tilpasses nøyaktig etter deres behov og ønsker. Med skreddersydd innhold, inkludert logo og visuelle profil, blir kurset en integrert del av deres interne opplæringsprogram. De ansatte får akkurat den informasjonen som er relevant og viktig for deres arbeidsområde.

Rapporteringsløsning sørger for dokumentert opplæring, samt oversikt over gjennomførte kurs per ansatt, og når det er på tide med retrening.