Skip to main content

Huff da!

Brannopplæring nå også tilgjengelig som nettkurs
Brannopplæring som nettkurs Brannopplæring som nettkurs

Alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser. Nyansatte og vikarer skal ha tilstrekkelig informasjon om opptreden i en brannsituasjon før de settes i arbeid.

Våre kurs sørger for lovpålagt opplæring.

E-læring er et glimrende verktøy for opplæring og vedlikehold av kompetanse. Gjennom vårt samarbeid med kompetansepartner på e-læring, Consulting West tilbyr vi brannopplæring også som e-læringskurs.

Vi har stort fokus på at kursene skal være praktisk rettet og at det skal være enkelt å ta dem i en travel hverdag.

SØRG FOR LOVPÅLAGT OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE

GRUNNLEGGENDE BRANNOPPLÆRING

Det er lovpålagt at ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser.

Vårt kurs i grunnleggende brannopplæring dekker lovpålagte krav og gir ansatte kunnskap om brannforebyggende arbeid og nødvendig kompetanse om hvordan man skal håndtere en brannsituasjon.

Både krav til arbeidsplassen og den ansattes plikter blir gjennomgått. I tillegg gjennomgås viktig brannteori og de vanligste brannårsakene.

STYRET ER ANSVARLIG FOR BRANNSIKKERHETEN I BORETTSLAG OG SAMEIER

BRANNSIKKERHET I BOLIGSELSKAP

Krav og ansvarsforhold knyttet til brannvern er sterkt forankret i gjeldende lovverk. I borettslag og sameier er det styret som har det overordnede ansvaret for brannsikkerheten. Det forebyggende arbeidet er spesielt viktig i leilighetsbygg, da en brann kan spre seg raskt mellom enhetene og forårsake stor skade.

Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom.

Boliginstitusjoner tilhører den høyeste risikoklassen når det gjelder brannsikkerhet

Brannopplæring for ansatte i institusjonsboliger

Brannsikkerhet skal være en naturlig del av det daglige arbeidet, på samme måte som medisinsk pleie og servering av mat. Særlig i pleieinstitusjoner, der beboerne ofte har begrenset evne til å håndtere nødsituasjoner selv, er det kritisk å implementere både tekniske tiltak, gjennomarbeidede rutiner og tydelig ansvarsfordeling. Å forstå viktigheten av brannvern og å ta nødvendige forhåndsregler, kan redde liv og eiendom. Det handler om sikkerheten til alle som bor og jobber på sykehjemmet eller institusjonen.

TA UTGANGSPUNKT I VÅRE STANDARDKURS, MEN GJØR ØNSKEDE TILPASNINGER

SKREDDERSYDDE KURS

I samarbeid med kunde setter vi sammen skreddersydde kurs, som inkluderer nettopp det innholdet som er viktig for dere. Kursene deles til alle ansatte med få tastetrykk.

Sanntid-rapportering sørger for oversikt, kontroll og dokumentasjon over ansattes gjennomførte kurs.

 • Konsistent innhold

  Man er sikret at alle mottakere får den samme opplæringen

 • Skalerbart

  Antall kursdeltagere kan skaleres opp uavhengig av tilgang på kursholdere eller interne ressurser

 • Sporbart

  Dokumentert opplæring av ansatte

 • Tidseffektivt

  Spar interne og eksterne ressurser

 • Fleksibelt

  Deltager bestemmer selv hvor og når kurset tas – tilrettelagt for enkeltansatt og  arbeidshverdagen

 • Kostnadseffektivt

  Utviklet kurs kan deles uendelig mange ganger uten å belaste interne ressurser