Skip to main content

Industribrannvern

Praktiske øvelser

I samarbeid med bedriften så tilrettelegges det for praktiske øvelser innen brann. Kan lage kurs spesielt tilrettelagt for utrykningsledere i industribrannvernet. 

Founder & Personal Trainer
 • Industrivernøvelse: industrivern øvelser er essensielle for å forberede ansatte og personell på hvordan de skal håndtere nødssituasjoner og farer som kan oppstå på en industriell arbeidsplass. Innholdet i en industrivern øvelse vil variere avhengig av bransje, risikofaktorer og målene med øvelsen.

  Få en felles forståelse på samhandling med lokalt brannvesen.

  • Lage og gjennomfører lagsøvelser.
  • felles mentale modeller med lokalt brannvesen
  • Praktiske og teoretisk øvelser med 7 trinns modellen

 • Ledere og mannskaper i Industri brannvesen.

 • Kan lage øvelseplan for industrivernet basert på behov og  sette opp et årshjul.

  Ta kontakt for informasjon og planlegging.

  Pris på forespørsel.


Text Meta lorem ipsum dolor